Monday, November 19, 2012

Joga

Część tekstu o uniwersalności systemu jogi do zagadnień rozwoju człowieka sprawiła, że z joga przeniknęła do wszystkich dziedzin życia. Powstały cztery ścieżki. Wspomniana ścieżka medytacji będąca ścieżką kontemplacją. Ścieżka miłości i oddania Bogu obejmująca praktyki religijne, również jest ścieżka poznania i wiedzy ścieżka bezinteresownego działania. Każda ścieżka wykształciła specyficzne metody rozwijane przez stulecia. Jedną z współcześnie znanych metod jogi jest Hatha-yoga. Ta forma praktyki polega na rozwijaniu wewnętrznego wglądu przez przestrzeganie uniwersalnych zasad moralnych – yama, dyscypliny indywidualnej – niyama, oraz wykonywaniu ćwiczeń jogi obejmujących pozycje zwane asanami oraz kontroli oddechu – pranayama. Założeniem filozofii jogi jest stwierdzenie, że oddziela na od doskonałości, od naszego prawdziwego JA (atmana) są zanieczyszczania świadomości. Dlatego głównym postulatem jest „oczyszczanie”, a wszystkie techniki nakierowane są na oczyszczanie ciała i umysłu. Hatha-joga wykształciła metody oczyszczania ciała i umysłu. Ćwiczenia jogi polegające na formie gimnastyki w której wykonuje się pozycje jogi (asana) oraz utrzymuje się świadomy oddech (pranayama). Ziemia stała się globalną wioską z dziedzictwa jogi korzystać zaczęli ludzie całego świata. W całym świcie rozprzestrzeniły się różne ścieżki największą popularność zdobyła Hatha-joga. Joga ćwiczenia oferują najbardziej dostosowane do mentalności zachodu, dbałość o kondycję fizyczną jest istotnym elementem kultury.